Drieënvijftig Afrikaanse landen verenigen zich in een Afrikaanse Unie.