Koning Lodewijk XVI van Frankrijk wordt tot koning gekroond.