De Opperste Sovjet, het parlement van de Sovjet-Unie, stelt de titel Held van de Sovjet-Unie in.