Bob Dylan zingt Blowin’ in the Wind voor het eerst voor publiek in een zaaltje in Greenwich Village, New York.