Keizer Galerius vaardigt het Edict van Nicomedia uit. Het Christendom als religio licita (toegestane godsdienst) wordt in het Romeinse Rijk grotendeels erkend.