Burgemeester Jack Mikkers heeft vrijdag 25 inwoners van ’s-Hertogenbosch verrast met Koninklijke onderscheidingen.

Deze omvatten één benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, vier benoemingen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en twintig benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

 • Johan van Kastel (67 jaar): Van Kastel was directeur crisisbeheersing en bedrijfsvoering bij de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en heeft waardevolle bijdragen geleverd aan de veiligheid en criminaliteitsbestrijding in Nederland.

Ridders in de Orde van Oranje-Nassau

 • Helmus Boons (67 jaar): Boons is actief als vrijwilliger in natuur- en landschapsbeheer en politiek bij organisaties als stichting Boom en Bosch en de fractie van De Bossche Groenen.
 • Fia de Vos-van Rijsbergen (68 jaar): Sinds 1997 is De Vos-van Rijsbergen actief in welzijn, zorg en toerisme, onder andere bij Scouting Sint Joris Ridderkerk en vereniging De Zonnebloem.
 • Jan van der Biezen (69 jaar): Van der Biezen is sinds 1990 betrokken bij agrarische sector, natuurbeheer en buurtcohesie, onder meer bij Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond en agrarische natuurvereniging D’n Beerse Overlaet.
 • Rob Bots (70 jaar): Bots werkt sinds 1985 aan waterhuishouding, welzijn en openbaar bestuur, met betrokkenheid bij organisaties zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en waterschap Aa en Maas.

Leden in de Orde van Oranje-Nassau

 • Edwin Smolders (48 jaar): Actief in sport sinds 1997, onder andere bij voetbalvereniging OJC Rosmalen, Vestingloop en Hockey Club ’s-Hertogenbosch.
 • René Holweg (63 jaar): Vrijwilliger sinds 1980 in media, carnaval en jeugdwelzijn, betrokken bij stichting Soos Satisfaction Rosmalen en Ruitersport Vereniging Rosmalen.
 • Hans Breuer (64 jaar): Vrijwilliger sinds 1988 in media, goede doelen en carnaval, onder meer bij stichting ROS Kabelkrant en stichting Vrienden van het Rosmalense Carnaval.
 • Ger van der Burgt (70 jaar): Actief sinds 1965 in buurtcohesie bij stichting Sociëteit Orthinon en stichting Gemeenschapshuis Orthen.
 • Jan Vos (70 jaar): Vrijwilliger sinds 1987 in sport en onderwijs bij Sportvereniging Hamarithi en basisschool De Vogelvlucht in Nederhemert.
 • Jo Maas (72 jaar): Vrijwilliger sinds 2004 in armoedebestrijding, ouderenwelzijn en woningbeheer, onder andere bij Voedselbank Den Bosch en Vivent Mariaoord.
 • Carla Rijkers (73 jaar): Vrijwilliger sinds 1978 in ontwikkelingssamenwerking, onderwijs en welzijn, onder andere bij Stichting Gezond en Wel en Terre Des Hommes.
 • Toos van Grinsven-Gloudemans (75 jaar): Vrijwilliger sinds 1971 in jeugdwelzijn en heemkunde, onder andere bij Scouting Antares en Heemkunde Vinckel.
 • Lilian Martens-Trouwborst (75 jaar): Actief sinds 1997 in welzijn, sociale cohesie en onderwijs, betrokken bij Koning Willem I College en Stichting Horizon.
 • Wil Kuster (75 jaar): Vrijwilliger sinds 1991 in kinderopvang en onderwijs, betrokken bij stichting Kinderopvang De Plu en stichting SKOPOS.
 • Tom Jansen (75 jaar): Actief sinds 1967 in bewonersbelangen, zorg en sport, onder andere bij Eén Nuttig Genootschap en Hockeyclub ’s-Hertogenbosch.
 • Anny van den Heuvel-van Beurden (76 jaar): Actief sinds 1980 in patiëntenwelzijn, ouderenwelzijn en mantelzorg, betrokken bij stichting Vier Het Leven en Vicki Brownhuis.
 • Dio Hornman (76 jaar): Vrijwilliger sinds 1985 in natuur en primair onderwijs, betrokken bij Sovon Vogelonderzoek Nederland en Basisschool Het Palet.
 • Hans de Bruijne (78 jaar): Vrijwilliger sinds 2005 in sport en religie, betrokken bij Lambertuskerk in Vught en roeivereniging Den Hertog.
 • Gerard Schouten (79 jaar): Actief sinds 2000 in buurtcohesie en leefbaarheid, betrokken bij Bewoners Adviesgroep Zuid en Wijkraad Zuid.
 • Ton Schrover (80 jaar): Actief sinds 1993 in EHBO, betrokken bij LOTUS-studiekring en EHBO-vereniging Empel.
 • Joop Thissen (80 jaar): Actief sinds 2004 in ouderenwelzijn, schutterswezen en cultureel erfgoed, betrokken bij Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch en stichting Copernikkel.
 • Annie van der Nieuwendijk-Voets (81 jaar): Mantelzorger sinds 1974 voor haar gehandicapte echtgenoot, wat een zware, impactvolle taak was.
 • John Dodde (83 jaar): Vrijwilliger sinds 1997 in sport, betrokken bij atletiekvereniging Prins Hendrik uit Vught en atletiekvereniging O.S.S.-Volo.
 • Harry Zwanenberg (87 jaar): Actief sinds 1952 in sport en cultuur, betrokken bij tafeltennisvereniging Never Despair, audiovisuele vereniging Shot ’71 en muziekvereniging St. Cecilia.