Deze dag heeft als doel wereldwijd de strijd aan te binden tegen armoede en is in 1987 opgericht en erkend door de Verenigde Naties.

Tijdens de evenementen die op deze dag worden georganiseerd, verzamelen duizenden mensen zich voor protestmarsen en demonstraties, met de gezamenlijke hoop om iets te doen aan de schrijnende armoede in ontwikkelingslanden.

Het uitbannen van armoede en honger is een van de Millenniumdoelen van de Verenigde Naties. Armoede wordt gedefinieerd als het leven van (minder dan) 1 dollar per dag. Tegen 2015 moet het aantal mensen dat onder deze armoedegrens leeft met minstens de helft zijn verminderd. In 1990, toen de Millenniumdoelen werden opgesteld, waren dat 1,8 miljard mensen, bijna een derde van de wereldbevolking.

Samen met lokale organisaties worden er vandaag op verschillende locaties in de gemeente Bernheze 500 zorgpakketten uitgedeeld onder de doelgroep. Ook krijgt iedereen die energietoeslag heeft gehad hierover een brief.

Verder staan in de twee weken na de herfstvakantie vrijwilligers klaar om met in gesprek te gaan over de financiële situatie van de burgers van Bernheze. Zij denken en helpen graag mee! Inwoners die op gesprek komen krijgen als dank een supermarkttegoedbon ter waarde van €25,-.