Het voertuig werd op 2 oktober 2018 van de weg gehaald, nadat op 20 september het Stint-drama op het spoor plaatsvond.

Door het plotseling weghalen van de Stint, hebben onder meer kinderdagverblijven en postbedrijven financiële schade geleden.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels een compensatieregeling gepubliceerd. Daaruit blijkt dat alle gebruikers aanspraak maken op een vaste vergoeding van 3500 euro, als zij kosten hebben gemaakt om alternatief vervoer te regelen.

Daarnaast kunnen voormalig eigenaren een vergoeding krijgen voor waardevermindering, die is ontstaan nadat de Stint van de weg werd gehaald. De hoogte daarvan is een percentage van de waarde, afhankelijk van het bouwjaar. Dat kan uiteindelijk oplopen tot een maximaal bedrag van 8500 euro.

Op dit moment loopt er nog een internetconsultatie tot 21 augustus. In die periode kan er worden gereageerd op de regeling. Daarna worden de reacties beoordeeld en wordt de regeling definitief vastgesteld.

Twee verschillende typen
Op het moment dat de Stint van de weg werd gehaald, reden er twee types rond. Een van 800 watt en een van 1200 watt. Voor de Stint van 800 watt is een hogere vergoeding dan 12 duizend euro mogelijk, als gebruikers of eigenaren kunnen aantonen meer schade te hebben geleden dan op basis van de regeling wordt vergoed.

Eerder oordeelde de Raad van State dat de Staat aansprakelijk is voor de onrechtmatige toelating van de Stint van 800 watt en daarmee de ontstane schade door het weghalen van de Stints, omdat de keuring niet juist was uitgevoerd. De Stint van 1200 watt is nooit voor keuring aangeboden en is ook nooit goedgekeurd, en daarom wordt de Staat daar niet voor verantwoordelijk voor gehouden door de Raad van State. De vergoeding voor deze gebruikers is ‘een coulance vergoeding’.

Al hangt daar nog wel een voorwaarde aan vast. Aanvragers dragen dan namelijk een eventuele vordering op derden over aan de Staat. Dit heet een cessie. Dat betekent dat het ministerie eventueel het geld kan terugvorderen op een partij die aansprakelijk is voor het ongekeurd op de markt brengen van Stints van 1200 watt.

Bron: Dtv Nieuws