“We gaan met goed gevulde beken en sloten de herfstperiode in”, zegt Mado Ruijs, bestuurder bij Waterschap De Dommel.

“Dat komt deels omdat we steeds beter in staat zijn om regenwater vast te houden in ons gebied. Maar we hebben dit jaar vooral veel meer regen gehad dan afgelopen jaren”. Voor het bestuur van Waterschap De Dommel is het reden om vanaf zondag 1 oktober het verbod op water onttrekken uit beken en sloten op te heffen. Die dag eindigt ook officieel het droogteseizoen.

De opheffing van het onttrekkingsverbod geldt voor het hele gebied van Waterschap De Dommel, met uitzondering van de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk). Daar geldt een permanent onttrekkingsverbod. Het onttrekkingsverbod was van toepassing op iedereen die met een vaste of mobiele installatie water wilde oppompen uit een sloot of beek. Bijvoorbeeld voor beregening, sproeien van tuinen en plantsoenen. Het laten drinken van vee en het blussen van brand met oppervlaktewater valt niet onder het onttrekkingsverbod.

Grillig beeld

Het jaar 2023 gaat opnieuw de boeken in als een jaar van extremen. Alleen hadden we dit jaar niet alleen te maken met extreme droogte en warmte maar ook met maanden waarin veel regen viel. Het grillige beeld van deze zomer past in dat van het veranderende klimaat: zonnige en warme zomers met een grillig neerslagpatroon, waar droge en natte periodes elkaar afwisselen.   

Structureel water vasthouden

“De afgelopen jaren zien we dat onttrekkingsverboden steeds langer en voor een groter gebied nodig zijn”, aldus Mado Ruijs. “Op dit moment zijn de sloten en beken goed gevuld waardoor we het onttrekkingsverbod kunnen opheffen. Maar we weten niet hoeveel regen de komende maanden gaat vallen. Daarom blijven we structureel inzetten op maximaal water vasthouden in perioden dat er wél regen valt.”