Een demissionair kabinet betekent dat het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden aan de koning, maar tijdelijk in functie blijft totdat er een nieuw kabinet is gevormd.

Tijdens deze periode heeft het demissionaire kabinet beperkte bevoegdheden en neemt het alleen beslissingen over lopende zaken en urgente kwesties die niet kunnen wachten op de vorming van een nieuwe regering.

Als een kabinet demissionair is, kan het geen omstreden of ingrijpende beslissingen nemen die verstrekkende gevolgen hebben voor het land. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat een kabinet met beperkte politieke steun belangrijke en controversiële besluiten neemt die mogelijk niet worden gesteund door de nieuwe regering.

Het demissionaire kabinet blijft verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van het land en heeft nog steeds de taak om te zorgen voor de continuïteit van het overheidsbeleid totdat er een nieuw kabinet is gevormd. Het nemen van belangrijke beslissingen en het doorvoeren van nieuw beleid worden echter meestal uitgesteld tot het nieuwe kabinet is aangetreden.