Sinds de invoering van statiegeld op blikjes is er een toename van afval op straat.

Dit komt doordat mensen hun blikjes op straat gooien in de hoop ze later weer op te halen en het statiegeld terug te krijgen.

De gemeente Amsterdam heeft maatregelen genomen om het afvalprobleem aan te pakken. Zo zijn er extra afvalbakken geplaatst en worden er mensen ingezet om het afval op te ruimen. Ook wordt er samengewerkt met statiegeldjagers om het afval op te halen.

De gemeente hoopt dat de maatregelen zullen helpen om het afvalprobleem op te lossen. Wel is het belangrijk dat mensen zich bewust blijven van het probleem en hun blikjes op de juiste manier weggooien.

Wat kun je doen om het afvalprobleem op te lossen?

  • Gooi je blikjes niet op straat, maar in een afvalbak.
  • Lever je blikjes in bij een statiegeldautomaat.
  • Koop blikjes met statiegeld.
  • Spreek anderen aan als je ze ziet afval op straat gooien.

Al eerder hadden we het er over tijdens de uitzending van het Goedemorgen Café. Klik hier voor het fragment.