Onderzoek door de University of Michigan heeft een verrassende ontdekking opgeleverd:

Het kweken van je eigen groenten in een moestuin resulteert in een hogere uitstoot van broeikasgassen dan bij standaard voedselproductie.

In vergelijking met conventioneel geproduceerd voedsel kan de uitstoot tot wel vijf keer hoger zijn. De wetenschappers benadrukken dat het merendeel van de uitstoot niet wordt veroorzaakt door de eigenlijke teelt van het voedsel, maar door de benodigde voorzieningen voor het verbouwen ervan. Hierbij moet gedacht worden aan tuinhuisjes en paden, waarbij de productie ervan aanzienlijke hoeveelheden CO2 genereert. Ook het onjuiste gebruik van compost en andere synthetische hulpmiddelen draagt in mindere mate bij aan dit verschil.

Er zijn echter uitzonderingen op dit gemiddelde. Bijvoorbeeld, zelfgekweekte tomaten zijn gunstiger voor het milieu dan tomaten uit energie-intensieve kassen. Ook geldt dat producten die normaal gesproken per vliegtuig worden ingevoerd, beter lokaal kunnen worden verbouwd.