De personen die het initiatief namen voor een pumptrack in Heeswijk-Dinther hebben zich teruggetrokken.

Dit heeft wethouder Marius Tielemans (CDA) van de gemeente Bernheze aangekondigd. “Voorlopig betekent dit dat we even een pas op de plaats maken,” aldus de wethouder.

Aan het begin van 2022 overhandigden zes kinderen uit Heeswijk-Dinther 1200 handtekeningen aan toenmalig burgemeester Marieke Moorman, ter ondersteuning van de bouw van een pumptrack, een geasfalteerd circuit voor spelende kinderen. Op dit moment lijkt de realisatie van een pumptrack in het dorp echter verder weg dan ooit door het besluit van de initiatiefnemers om zich terug te trekken.

“Dit is op zich wel jammer. Wanneer er nieuwe initiatiefnemers naar voren komen, staan we zeker open voor gesprek. Maar voor nu zetten we even de plannen in de wacht,” vervolgde Tielemans.

Hoewel de politiek enthousiast was over het idee, was de reactie van de omwonenden van de oorspronkelijke beoogde locatie aan de Zijlstraat in Heeswijk-Dinther minder positief. Zij vreesden overlast en aantasting van hun leefomgeving, wat al snel resulteerde in het schrappen van die locatie als mogelijke plek voor de pumptrack.

Aan het begin van dit jaar werd het speelveld in de wijk Hopveld als alternatieve locatie voorgesteld. Voordat er echter serieus over kon worden gesproken, werd een geplande informatieavond geannuleerd. De initiatiefnemers verklaarden: “In sommige gevallen is het contact met de omwonenden dermate moeizaam verlopen dat er weinig ruimte is om op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar in gesprek te gaan. We hebben er geen vertrouwen in dat dit zal veranderen.”

Daarna hebben de gemeente Bernheze en de initiatiefnemers zich gezamenlijk gebogen over de toekomst van het initiatief. Na het laatste overleg hebben de initiatiefnemers voorlopig besloten de stekker uit de pumptrack te trekken. “We hebben de afgelopen tijd veel energie in dit project gestoken. Nu kiezen we ervoor om die energie op een andere manier te benutten,” aldus Eva Hanegraaf. Of er iets anders zal komen op de beoogde locatie, ligt volledig in handen van de gemeente.